خواف نیوز ///نخستین سامانه خبری خواف/// سعیدشاه قاسی

کلیه حقوق این سامانه متعلق به پایگــاه خبری - تحلیلی خواف نیوز می باشد و استفاده از آنها فقط با ذکر منبع بلامانع است

حدول پخش برنامه تبلیغات نامزدهای انتخابات در صداوسیما
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

www.9990.blogfa.com      www.Khafcell.blogfa.com

حدول پخش برنامه تبلیغات نامزدهای انتخابات در صداوسیما

 

خواف نیوز: مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای تایید صلاحیت شده دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری از روز سیزدهم‌ خردادماه با مناظره تلویزیونی محسن رضایی و مهدی کروبی آغاز می‌شود.

در مراسم قرعه‌کشی مناظره و برنامه‌های نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که عصرروز گذشته در محل دفتر ریاست سازمان صدا و سیما با حضور نمایندگان کاندیداهای تایید صلاحیت شده و نمایندگان دستگاه‌های قانونی برگزار شد زمان دقیق و برنامه کامل برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها به ترتیب زیراعلام شد:

جمعه اول خردادماه
تلویزیون
شبکه ‌اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15: برنامه مستند با دوربین ویژه میرحسین موسوی

 


رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه مستقیم با مخاطب ویژه محمود احمدی‌نژاد
تکرار : شنبه دوم خردادماه ساعت 8.30 تا 9.15

شنبه 2 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15: برنامه با دوربین ویژه محسن رضایی 

رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه مستقیم با مخاطب ویژه مهدی کروبی
تکرار: یکشنبه سوم خردادماه ساعت8.30 تا 9.15

یکشنبه 3 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22،15: برنامه با دوربین ویژه مهدی کروبی

رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه مستقیم با مخاطب ویژه محسن رضایی
تکرار :دوشنبه چهارم خردادماه ساعت8.30 تا 9.15

دوشنبه 4 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22،15: برنامه با دوربین ویژه محمود احمدی‌نژاد
شبکه جام‌جم، برنامه ایرانیان خارج از کشور ویژه میرحسین موسوی

رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه مستقیم با مخاطب ویژه میرحسین موسوی
تکرار :سه‌شنبه پنجم خردادماه ساعت8.30 تا 9.15

سه‌شنبه 5 خردادماه
تلویزیون
شبکه چهارم سیما، ساعت18.30 تا 19.30: برنامه پاسخ به کارشناسان ویژه مهدی کروبی

رادیو
شبکه رادیویی ورزش، ساعت15.30تا16.15: برنامه تخصصی ویژه محسن رضایی
تکرار: چهارشنبه ششم خردادماه ساعت9.15 تا 10

چهارشنبه 6 خرداد ماه
تلویزیون
شبکه خبر، ساعت 19.30 تا 20، برنامه گفت و گو ویژه محسن رضایی
شبکه جام‌جم، برنامه ایرانیان خارج ازکشورویژه محمود احمدی‌نژاد

رادیو
رادیو گفت و گو، ساعت19.45 تا 20.30: برنامه تخصصی ویژه محمود احمدی‌نژاد
تکرار: پنج‌شنبه هفتم خرداد‌ماه ساعت 10 تا 10.45(رادیو فرهنگ)

پنجشنبه 7 خردادماه
تلویزیون
شبکه دوم سیما، ساعت 22.45 تا 23.30: برنامه گفت وگوی ویژه خبری ویژه مهدی کروبی

رادیو
شبکه رادیویی ورزش، ساعت 15.30 تا 16.15: برنامه تخصصی ویژه میرحسین موسوی
تکرار : جمعه هشتم خردادماه ساعت 9.15 تا 10

جمعه 8 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15 : برنامه مستند 1 ویژه محمود احمدی‌نژاد
شبکه جام‌جم، برنامه ایرانیان خارج از کشور ویژه محسن رضایی

رادیو
شبکه رادیویی معارف، ساعت 17.45 تا 18.30: برنامه تخصصی ویژه میرحسین موسوی
تکرار: شنبه نهم خردادماه ساعت 11 تا 11.45

شنبه 9 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15: برنامه مستند 1 ویژه میرحسین موسوی

رادیو
رادیو گفت و گو، ساعت 19.45 تا 20.30: برنامه تخصصی ویژه مهدی کروبی
تکرار، یک‌شنبه دهم خردادماه ساعت 10 تا 10.45( رادیو فرهنگ)

یکشنبه 10 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15: بر نامه مستند 1 ویژه محسن رضایی
شبکه خبر، ساعت 19.30 تا 20: برنامه گفت و گو ویژه محمود احمدی‌نژاد
شبکه جام‌جم، برنامه ایرانیان خارج از کشور ویژه مهدی کروبی

رادیو
رادیو جوان، ساعت 16.15 تا 17: برنامه تخصصی ویژه مهدی کروبی
تکرار، دوشنبه 11 خردادماه ساعت 7.15 تا 8

دوشنبه 11 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.25: برنامه مستند 1 ویژه مهدی کروبی
شبکه دوم سیما، ساعت 22.45 تا 23.30: برنامه گفت و گوی ویژه خبری ویژه محسن رضایی 

رادیو
شبکه رادیویی معارف، ساعت 17.45 تا 18.30: برنامه تخصصی ویژه محمود احمدی‌نژاد
تکرار، سه‌شنبه 12 خردادماه ، ساعت 11 تا 11.45

سه شنبه 12 خردادماه
تلویزیون
شبکه سوم سیما، ساعت 22.30 تا 24، مناظره محسن رضایی‌ـ مهدی کروبی
شبکه چهارم سیما، ساعت 18.30 تا 19.30: برنامه پاسخ به کارشناسان ویژه میرحسین موسوی
شبکه جام‌جم، مستند محسن رضایی

رادیو
رادیو جوان، ساعت 16.15 تا 17، برنامه تخصصی ویژه محسن رضایی
تکرار، چهارشنبه 13 خردادماه، ساعت 7.15 تا 8

رادیو گفت و گو، ساعت 19.45 تا 20.30: برنامه تخصصی ویژه محسن رضایی
تکرار، چهارشنبه 13 خردادماه، ساعت 10 تا 10.45(رادیو فرهنگ)

چهارشنبه 13 خردادماه
تلویزیون
شبکه سوم سیما، ساعت 22.30 تا 24، مناظره میرحسین موسوی- محمود احمدی‌نژاد

پنج‌شنبه 14 خردادماه
تلویزیون
شبکه سوم سیما، ساعت 22.30 تا 24، مناظره میرحسین موسوی‌ـ محسن رضایی
شبکه جام‌جم: برنامه مستند محمود احمدی‌نژاد

رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه تخصصی ویژه محمود احمدی‌نژاد
تکرار، جمعه 15 خردادماه ، ساعت 8.30 تا 9.15

جمعه 15 خردادماه
تلویزیون
شبکه دوم سیما، ساعت 22.45 تا 23.30: برنامه گفت و گوی ویژه خبری ویژه محمود احمدی‌نژاد
شبکه چهارم سیما‌، ساعت 18.30 تا 19.30: برنامه پاسخ به کارشناسان ویژه محسن رضایی
شبکه خبر، ساعت 19.30 تا 20: برنامه گفت و گو ویژه میرحسین موسوی

رادیو
شبکه رادیویی معارف، ساعت 17.45 تا 18.30: برنامه تخصصی ویژه مهدی کروبی
تکرار: شنبه 16 خردادماه ساعت 11 تا 11.45

شنبه 16 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15: برنامه مستند 2 ویژه مهدی کروبی
شبکه سوم سیما، ساعت 22.30 تا 24، مناظره مهدی کروبی- محمود احمدی‌نژاد
شبکه جام‌جم: برنامه مستند میرحسین موسوی

رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه تخصصی ویژه مهدی کروبی
تکرار، یک‌شنبه 17 خردادماه ، ساعت 8.30 تا 9.15

رادیو جوان، ساعت 16.15 تا 17، برنامه تخصصی ویژه میرحسین موسوی
تکرار، چهارشنبه 17 خردادماه، ساعت 7.15 تا 8

یکشنبه 17 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15: برنامه مستند 2 ویژه محمود احمدی‌نژاد
شبکه سوم سیما، ساعت 22.30 تا 24، مناظره میرحسین موسوی- مهدی کروبی

رادیو
شبکه رادیویی ورزش، ساعت 15.30 تا 16.15: برنامه تخصصی ویژه محمود احمدی‌نژاد
تکرار: دوشنبه 18 خردادماه ساعت 9.15 تا 10

 رادیو گفت و گو، ساعت 19.45 تا 20.30: برنامه تخصصی ویژه میرحسین موسوی
تکرار، دوشنبه 18 خردادماه، ساعت 10 تا 10.45(رادیو فرهنگ)

دوشنبه 18 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما‌، ساعت 21.45 تا 22.15: برنامه مستند 2 ویژه میرحسین موسوی
شبکه سوم سیما، ساعت 22.30 تا 24: مناظره محمود احمدی‌نژاد- محسن رضایی
شبکه جام‌جم : برنامه مستند مهدی کروبی

رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه تخصصی ویژه محسن رضایی
تکرار، سه‌شنبه 19 خردادماه، ساعت 8.30 تا 9.15

سه‌شنبه 19 خردادماه
تلویزیون
شبکه اول سیما، ساعت 21.45 تا 22.15: برنامه مستند 2 ویژه محسن رضایی
شبکه دوم سیما، ساعت 22.45 تا 23.30: برنامه گفت و گوی ویژه خبری ویژه میرحسین موسوی
شبکه چهارم سیما، ساعت 18.30 تا 19.30: برنامه پاسخ به کارشناسان ویژه محمود احمدی‌نژاد
شبکه خبر، ساعت 19.30 تا 20: برنامه گفت و گو ویژه مهدی کروبی

رادیو
شبکه سراسری صدا، ساعت 17 تا 17.45: برنامه تخصصی ویژه میرحسین موسوی
تکرار، چهارشنبه 20 خردادماه، ساعت 8.30 تا 9.15

رادیو جوان، ساعت 16.15 تا 17، برنامه تخصصی ویژه محمود احمدی‌نژاد
تکرار، چهارشنبه 20 خردادماه، ساعت 7.15 تا 8
شبکه رادیویی ورزش، ساعت 15.30 تا 16.15: برنامه تخصصی ویژه مهدی کروبی
تکرار: چهارشنبه 20 خردادماه ساعت 9.15 تا 10
شبکه رادیویی معارف، ساعت 17.45 تا 18.30: برنامه تخصصی ویژه محسن رضایی
تکرار: چهارشنبه 20 خردادماه ساعت 11 تا 11.45