سفر خانوادگی دکتر بوسف بیگ باباپور به خواف

سفر خانوادگی دکتر بوسف بیگ باباپور به خواف
خواف نیوز: دکتر یوسف بیگ باباپور با خانواده خود در سفری فرهنگی تفریحی صبح امروز به شهرستان خواف آمد.
آنها از اماکن تاریخی و گردشگری مسجد ملک زوزن، آسبادهای نشتیفان و غیاثیه خرگرد خواف بازدید کردند.
در این بازدید جمعی از فرهنگ دوستان شهرستان به همراه شهردار خواف دکتر یوسف بیگ باباپور و خانواده اش را همراهی می کردند.
افتخار میزبانی این گروه نصیب عبدالحق پوریعقوب در نشتیفان شد.
دکتر باباپور محقق و مصصح کتب تاریخی و نسخ خطی است.
سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون) 10000009000000
/ 0 نظر / 35 بازدید