داوطلبان گزینه دو، پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

فهرست داوطلبان گزینه دو در کنکور 1392

پذیرفته شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

نام خانوادگی و نام

رشته و شهر

نام خانوادگی و نام

رشته و شهر

توکلی نیما

پزشکی مشهد

صالحی آسیه

پرستاری تربت حیدریه

محکم مهنوش

پزشکی بیرجند

توکلی مهسا

مامایی گناباد

دور انیش محمد

دندان پزشکی زاهدان

یحیایی شیوا

زیست مولکولی مشهد

شاه قاسی امیرمحمد

مهندسی برق گرگان

کریمی زهرا

زیست شناسی زاهدان

احمدپور محمد

مهندسی مکانیک گناباد

وصولی ارزو

مهندسی کشاورزی گرگان

میرزایی جواد

مهندسی مکانیک اسفراین

رضوانی یعقوب

مهندسی کشاورزی بیرجند

گودرزی ابوالفضل

روانشناسی بالینی اهواز

جان بیگی احسان

مهندسی معدن بیرجند

محمدی نجمه

حقوق زابل

زنگنه محمد

مهندسی طبیعی تربت حیدریه

ایرانی نژاد توحید

علوم ازمایشگاهی مشهد

منصوری مهدی

مهندسی کشاورزی ایلام

امانتی اتنا

علوم ازمایشگاهی بیرجند

تیموری مهدیه

مهندسی فناوری تربت حیدریه

بهلولی هانیه

علوم ازمایشگاهی سبزوار

باعزت سودابه

مهندسی فناوری زاهدان

یعقوبی فریبا

علوم تغذیه مشهد

امیری اسماء

مهندسی بهداشت بیرجند

رسولی محیا

هوشبری بیرجند

سلحشور مژگان

مهندسی بهداشت سبزوار

مهرعلی میثم

رادیولوژی بیرجند

باعمر مهسا

مهندسی بهداشت بجنورد

حریف راضیه

مامایی تربت حیدریه

عراقی سمیرا

مهندسی بهداشت بیرجند

تیموریان سمیرا

هوشبری تربت حیدریه

رئوفی مقدم مهری

مهندسی کشاورزی شاهرود

تیموری مهران

پرستاری مشهد

حسینیان لاجی ابراهیم

مهندسی عمران زاهدان

پرواز عفت

اتاق عمل بیرجند

مغزدار پیمان

ژئومورفولوژی سبزوار

موذنی مهرنوش

هوشبری نیشابور

چوپانپور محمدصالح

مهندسی معدن کرمان

آزاد محمد

اتاق عمل بیرجند

سالکی سحر

صنایع دستی بیرجند

احمد دوست اویس

مرمت تاریخی آثار اصفهان

عسگری فر مژگان

الهیات سمنان

خندان محمد

برق بیرجند

آزادمنش آلاله

الهیات مشهد

مختاری بهزاد

برق بیرجند

شجاع علیرضا

الهیات سبزوار

نیکخواه علیرضا

حسابداری مشهد

محمدی فرزانه

الهیات سبزوار

خاکشور محمد

حسابداری مشهد

محمدپور زهرا

ژئومورفولوژی سبزوار

حسین پور مرضیه

زمین شناسی زاهدان

زنگنه ساناز

جغرافیا مشهد

بااطلاع مرضیه

مترجمی زبان زابل

کبودانی هانیه

جغرافیا سبزوار

منصوری میلاد

کتابداری اصفهان

مجددی ساجده

علوم تربیتی سبزوار

باقدر اسماء

روانشناسی بیرجند

دادکریمی مهدیه

جغرافیا سبزوار

پرکار مریم

روانشناسی بیرجند

مندالی هانیه

جغرافیا بجنورد

دستوری سکینه

روانشناسی بیرجند

اعظمی شعیب

جغرافیا بیرجند

عصمتی بهناز

روان شناسی بیرجند

امیرکلالی شیرین

زبان انگلیسی مشهد

مجدی مهسا

علوم اقتصادی زاهدان

صالحی مبین

مدیریت درمانی کرمان

زنگنه افسانه

فقه و حقوق سبزوار

قربانی شایسته

تولیدات گیاهی تربت حیدر

تیموری محمد

علوم تربیتی کرمان

جعفری علی

کارشناسی فرش شهرکرد

صیدمحمدخانی مریم

منابع طبیعی بیرجند

عامری غلامرضا

تربیت معلم

کریمی زهرا

زیست شناسی زاهدان

فاضلی یاسر

تربیت معلم

کامکار محمدعمر

علوم اقتصاد بروجرد

حاتم پور حسین

تربیت معلم

نیکخواه فاطمه

حسابداری گرگان

مزاری محمدرضا

تربیت معلم

       زنگنه منصوره

الهیات سبزوار

غلامی مهدی

تربیت معلم

آرام الهام

الهیات سبزوار

طاهری سیف اله

تربیت معلم

الهدادی زهرا

الهیات سبزوار

قاسمی امید

تربیت معلم

توکلی محمد

تربیت معلم

قربان زاده سمیرا

تربیت معلم

ستوده جواد

تربیت معلم

قربانی بهمن

تربیت معلم

دانا ابراهیم

تربیت معلم

مالداری جلال

تربیت معلم

خواجه زاده فرامرز

تربیت معلم

مجرب علی محمد

تربیت معلم

بروتی افشین

تربیت معلم

عرب پور سجاد

تربیت معلم

خزائی معصومه

تربیت معلم

عرب تیموری اسماعیل

تربیت معلم

اسدی سعید

تربیت معلم

حسنی وحید

تربیت معلم

منصوری ازیتا

تربیت معلم

خاکشور الهام

تربیت معلم

امیری سعید

تربیت معلم

پروانه حسین

تربیت معلم

آشکار سعید

تربیت معلم

نوربخش جواد

تربیت معلم

رزم آرا  نعیم

تربیت معلم

یعقوبی میلاد

تربیت معلم

مقرب مهران

تربیت معلم

زوار عبدالمجید

تربیت معلم

جودی الیاس

تربیت معلم

حاجی زاده محمد

تربیت معلم

خاکشور احمد

تربیت معلم

برای سال تحصیلی 93ـ92

برای سال تحصیلی 93ـ92

مهیج سیما

تربیت معلم

در هر سطحی که هستید

در هر سطحی که هستید

متداولی وحید

تربیت معلم

پیشرفت تحصیلی را با

پیشرفت تحصیلی را با

درست ادریس

تربیت معلم

بسته آموزشی و مشاوره ای

آزمون ها  و انتخاب رشته

روح بخش مهدی

تربیت معلم

گام اول گزینه دو تجربه کنید

گزینه دو تجربه کنید

غفاری محمد رضا

تربیت معلم

منتظر اطلاعیه بعدی باشید

منتظر اطلاعیه بعدی باشید

/ 0 نظر / 39 بازدید