کلیه مدارس خواف چهارشنبه تعطیل است

کلیه مدارس خواف چهارشنبه تعطیل است
خواف نیوز: باتصویب شوراب یحران خراسان رضوی کلیه مدارس این استان به دلیل آنچه که بروذت هوا عنوان می شود فردا چهارشنبه تعطیل شد.
سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون) 10000009000000
/ 0 نظر / 35 بازدید