شروع حرکت قطار تغییرات از ایستگاه برخی ادارات خواف

شروع حرکت قطار تغییرات از ایستگاه برخی ادارات خواف

خواف نیوز: قطار تغییرات درون سیستمی از ایستگاه برخی ادارات خواف بزودی جرکت می کند.

برابر اخبار منتشر نشده، حرکت این قطار از ایستگاه آموزش و پرورش با تغییر برخی معاونان آغاز می شود و در فرمانداری چند مسافر را سوار و پیاده خواهد کرد.

به نقل از یک منبع آگاه, ع.ص.س.ف.ب.ر.ی.ب.ر.م.ت.س.ا.م.ر.ع.م.ر.غ.م.ا در گردونه تغییرات چایگزین برخی از معاونان آموزش و پرورش و فرمانداری می شوند.

این خبر می افزاید قرار است برخی از این تغییرات در هفته آینده انجام شود.

ضمن پوزش از مخاطبان محترم و تقاضای شکیبایی، خبر اصلی در آینده ای نزدیک درج می شود.

  سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون) 10000009000000

/ 0 نظر / 15 بازدید