تکاپوی جمعی از کارکنان آموزش و پرورش خواف برای یافتن محل خدمت جدید

تکاپوی جمعی از کارکنان آموزش و پرورش خواف

برای یافتن محل خدمت جدید

خواف نیوز: گفته می شود جمعی از کارکنان اداره آموزش و پرورش خواف در تکاپو برای یافتن محل خدمت جدید هستند

به رغم اینکه شاید از منظر آموزش و پرورش این جابجایی ها یک رسم مرسوم هرساله باشد اما به نظر گروهی این جابجایی ها ناشی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و تغییر فضای سیاسی کشور است.

شایان ذکر است برابر اخبار دریافتی جمعی از کارکنان اداره آموزش و پرورش، مدیران و معاونان مدارس در طول تابستان جاری تغییر می کنند و یا جابجا می شوند.

 

به گزارش خواف نیور حدود 2 هزار فرهنگی وظیفه تعلیم و تربیت 30 هزار دانش آموز این منطقه را بر عهده دارند.

سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون) 10000009000000

/ 0 نظر / 4 بازدید