مروری بر انتصاب های آموزش و پرورش خراسان رضوی

مروری بر انتصاب های آموزش و پرورش خراسان رضوی

  

خواف نیوز: درانتصابات جدید،47 درصد مدیران منتخب،دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده که نسبت به دوره قبل 7 درصد رشد را نشان می دهد. به گزارش خواف نیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ؛ 47 % منتخبین مدرک دکترا دارند که نسبت به دوره قبل،نشانگر47%  رشدو6% درصد روسای انتخاب شده،مدرک لیسانس دارند که نسبت به دوره گذشته،نشانگر%54 کاهش است. یادآوری می شود:نیروهای جدید دارای 80% ایثارگری که 20% افزایش داشته اند ونتیجه نشانگر تجربه بالاتر و سواد علمی بیشتر روسای برگزیده است. از 15 انتصاب صورت گرفته،3 معاون و 12 رییس اداره ،کار خود را در مجموعه شان آغاز کردند.

حوزه پژوهش

بر پایه این خبر، دکتر علیرضا کاظمی،معاون پژ‍وهش وبرنامه ریزی دکترای مدیریت راهبردی داشته و کارشناس بازرسی سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی را در کارنامه دارد. وی کارشناس مسئول قرآن واقامه نماز سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی ،رئیس اداره اموزش وپرورش شهرستان تایباد،مشاور ورئیس دفتر رئیس سازمان اموزش وپرورش خراسان رضوی ومعاون پژوهش ،برنامه ریزی ومنابع انسانی اموزش وپرورش خراسان رضوی را نیز تجربه کرده است. گفتنی است:دکتر کاظمی معاون آموزشی وفرهنگی دانشکده ثامن الحجج(ع)مشهد وعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد نیز بوده است.

حوزه پرورشی

بر پایه همین خبر،دکتر براتعلی منصوریان معاون پرورشی وفرهنگی مربی پرورشی و مدرس مرکز تربیت معلم علامه طبا طبا یی سبزوار بوده وکارشناس تربیت سیاسی دانش آموزان ومسئول هسته ی مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان را در کارنامه دارد. وی مربی امور تربیتی مدارس ناحیه ی 4 مشهد ورئیس اداره آموزش و پرورش سبزوارهمچنین مسئول نمایندگی استعداد های درخشان خرسان رضوی ومشاور مدیر کل و عضو شورای معاونین  سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی را نیز در سوابق کاری خود دارد. خاطرنشان می شود: دکتر منصوریان مسئول امور پرورشی مدارس ایران در سوریه، لبنان و اردن،مسئول خبرگزاری دانش آموزی ( پانا) در کشور سوریه و لبنان ومدیر مسئول و صاحب امتیاز دو هفته نامه ی  فرهنگ سبزوار،توانسته است دو سال پیاپی، عنوان مدیر نمونه ی استانی را کسب نماید.

حوزه آموزش

گفتنی است:رمضان نیری معاون آموزش متوسطه کارشناسی ارشد مشاوره مدیریت و آموزگاری در مدارس ابتدایی داشته ومسئول هسته مشاوره مسئول امور تربیتی اداره اموزش و پرورش ،رئیس اداره ومعاون آ موزش عمومی سازمان آ موزش و پرورش استان یزد را در کارنامه دارد. همین خبر حاکی است:نیری ،همکاری پاره وقت در اداره کل مشاوره وزارت آموزش و پرورش ،رئیس گروه ارتقاء علمی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش یزد،رئیس مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد ومعاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی را نیز در سوابق درخشان خود دارد.

ناحیه 3

منصوره شریف الحسینی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد ،کا رشناسی ارشد مدیریت وبرنامه ریزی داشته و مدیر هنرستان فنی در تبادکان وناحیه 4 مشهد ومدیریت دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه4 مشهد را در کارنامه دارد. گفتنی است:وی مدرس دانشگاه فرهنگیان،مدیرگروه آموزشی وراهنمای آموزشی در تبادکان وخواهر سردارشهید مهندس شریف الحسینی می باشد.

ناحیه 5

همچنین ،محمد جواد غلامی اورعی،مدیر آموزش و پرورش ناحیه 5مشهد کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی داشته ومعاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی را در کارنامه دارد. وی قائم مقام و معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی،رییس اداره آموزش و پرورش نواحی 6 و 2مشهد مقدس ورییس اداره آموزش و پرورش شهرستانهای تایباد،نیشابور،درگز را نیز در سوابق کاری خویش دارد. اورعی کارشناس مسوول امور ایثارگران و انجمن اولیا و مربیان اداره کل ،معاون پرورشی ناحیه 5 ،مسوول امور تربیتی تایباد را نیز تجربه کرده است. گفتنی است:3 دوره نمایندگی روسای آموزش و پرورش خراسان رضوی و نمایندگی شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در استان خراسان رضوی نیز از دیگر سمتهای محمد جواد اورعی غلامی است.

ناحیه 6

محمد حسن فرهادی سیادشت مدیر آموزش و پرورش ناحیه 6مشهد،سمت های  مدیر آموزش و پرورش شهرستان درگز، شیروان و ناحیه 7 مشهد را تجربه ومعاون سیاسی اجتماعی فرمانداری مشهد در سال 81 و82 فرماندار شهرستان خواف ومشاور تحصیلی هنرستان و کلینیک آموزش وپرورش ناحیه6 را نیز در سوابق خود دارد.

خلیل آباد

دکتر حسن صداقتی مدیراداره آموزش وپرورش شهرستان خلیل آباد، دکترای مدیریت  استراتژیک داشته و رئیس مجمع خیرین کتابخانه سازشهرستان را نیز تجربه کرده است. وی عضویت در 20 کارگروه شهرستان در حوزه های مختلف،عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان و قائم مقام مسئول امور فرهنگی ستاد اقامه نمازرا درسوابق خود دارد.

سبزوار

دکترمرتضی بینش،مدیر آموزش و پرورش شهرستان سبزوار دکترای تخصصی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی داشته ومدیر در آموزشگاه ها و مراکز پیش دانشگاهی را تجربه کرده است. وی مدیر اجرایی آزمون بین المللی تیمز ،مدیر طرح ملی کفتگوی جوانان ،مدیر گروه روانشناسی شهرستان سبزوار به مدت 4 سال ومدیر گروه دروس عمومی آموزشکده ی فنی و حرفه ای دختران سبزوار بوده است. دکتر بینش مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته ی مشاوره و راهنمایی واحد علوم و تحقیقات خراسان را تجربه وعضویت در انجمن برنامه ریزی درسی ایران، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، شورای فرهنگ عمومی شهرستان سبزوارومشاور فرهنگی و اجتماعی شهرداری سبزوار به مدت یک سال را نیز در کارنامه دارد.

کاشمر

دکتر ایرج سعادتمند مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشمر دکترای تاریخ علم دارد و تدریس در دبیرستان های زرند کرمان، بردسکن، کاشمر و مراکز آموزش عالی کاشمررا در سوابق خود دارد. وی ریاست مرکز آموزش جهاد دانشگاهی بردسکن ،سرپرستی موسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمررا برعهده داشته ،چاپ کتاب های تاریخ وجغرافیای کاشمر، کلید گنج سعادت، گل اشک، دیده و دل ، سودای عشق، یادی از ستاره ها و پلاک های سرخ به همراه 36ما ه حضور در دفاع مقدس از جمله سوابق درخشان وی می باشد.

داورزن

ابراهیم رامشینی کارشناسی ارشد جغرافیا و مدیراداره آموزش وپرورش شهرستان داورزن استدر سوابق کاری او می خوانیم؛ معاونت مرکز تربیت معلم معاونت دبیرستان شاهد سبزوار،معاونت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان،ریاست ستاد شاهد و نمونه اداره آموزش و پرورش سبزوار،معاونت پیش دانشگاهی خوارزمی و جانباز 50 درصد است.

تایباد

عباس عباسی بهلولی مدیر آموزش و پرورش شهرستان تایبادوکارشناسی ارشد روانشاسی دارد . وی معاون پرورشی و تربیت بدنی ،مسئول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی ومسئول امور تربیتی  آموزش و پرورش شهرستان تایباد بوده است. عباسی راهنمای معلم تعلیماتی  روستایی ،رئیس سازمان دانش آموزی مدرس روش تدریس قرآن کریم در مقطع ابتدایی به مدت 5 سال ومدرس آموزش خانواده  آموزش و پرورش  شهرستان تایباد را در سوابق خود دارد. گفتنی است:وی مدرس آموزش خانواده پایدار در فرمانداری شهرستان تایباد، معاون پرورشی و تربیت بدنی مدارس ومدیر دبیرستان نمونه دولتی معراج را نیز تجربه کرده است.

فریمان

احمدبرزخی فریمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریمان ، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی داشته و ریاست ادارات آموزش و پرورش جغتای،تربت جام،معاون فرهنگی سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران درامارات متحده عربی ، معاون آموزشی دبیرستان استعداددرخشان شهید هاشمی نژاد مشهد و راهنمای ارشد آموزشی شاهد و ایثارگران ناحیه6 را در کارنامه دارد. گفتنی است:فریمانی معلم نمونه استان،کارمند نمونه استان در سالهای 76 و 80 و مدیر نمونه سال 80،جانباز 50 درصد عرصه های 8 سال دفاع مقدس است.

سرخس

حمید احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرخس کارشناسی ارشد تاریخ تمدن و ملل اسلامی دارد. وی مدیر پیش دانشگاهی حضرت ابوالفضل العباس ،مدیردبیرستان امام حسین علیه السلام،مدیر نمونه وبرادر شهید است. تحلیل این خبر؛حاکی است:در انتصابات جدید،47 درصدمدیران منتخب،دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده که نسبت به دوره قبل 7 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین 47 درصد منتخبین مدرک دکترا دارند که نسبت به دوره قبل،نشانگر47 درصد رشد است. همین آمار حاکی است؛6 درصد روسای انتخاب شده،مدرک لیسانس دارند که نسبت به دوره گذشته،نشانگر54 درصدکاهش است. یادآوری می شود:نیروهای جدید دارای 80 درصد ایثارگری که 20 درصد افزایش داشته اند ونتیجه نشانگر تجربه بالاتر و سواد علمی بیشتر روسای برگزیده است. خاطر نشان می شود:از 15 انتصاب صورت گرفته،3 معاون و 12 رییس اداره ،کار خود را در مجموعه شان آغاز کردند

 سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون) 10000009000000

/ 0 نظر / 219 بازدید