آیین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش خواف و رشتخوار

روز پنج شنبه 22 اسفند92 صورت می گیرد

آیین تکریم و معارفه مدیران آموزش و پرورش

خواف و رشتخوار

خواف نیوز: نخستین مدیران جدید ادارت آموزش و پرورش خواف و رشتخوار در دولت تدبیر و امید روز پنجشنبه 22 اسفند 1392 معرفی می شوند.

یک منبع آگاه گفت: ساعت 9 صبح آیین معارفه قاسم پور بعنوان مدیر جدید آموزش و پرورش رشتخوار و تکریم حسین عشقی مدیر فعلی آن اداره صورت می گیرد.

همچنین آیین معارفه رحیم بررودی سدهی بعنوان مدیر جدید آموزش و پرورش خواف و تکریم عباس جوانشیری مدیر فعلی آن اداره حوالی ساعت 11 صبح انجام می شود.

به گزارش خواف نیوز، حسین عشقی در مرداد 1391  بعنوان مدیر آموزش و پرورش رشتخوار  و عباس جوانشیری در پاییز سال 1390 بجای حسن محمدی بعنوان مدیر آموزش و پرورش خواف معرفی شدند.

  سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون) 10000009000000

/ 0 نظر / 27 بازدید