انتخاب روسای شوراهای اسلامی. خواف, سنگان, سلامی, چمن آباد, نشتیفان و قاسم آباد

انتخاب روسای شوراهای اسلامی

 خواف, سنگان, سلامی, چمن آباد, نشتیفان و قاسم آباد

در نخستین روز از فعالت دوره چهارم شوراهای اسلامی

خواف نیوز:  در نخستین روز از فعالت دوره چهارم شوراهای اسلامی(سه شنبه 12 شهریور 1392) روسای شوراهای خواف, سنگان, سلامی, چمن آباد, نشتیفان و قاسم آباد انتخاب شدند

خواف:

رئیس: غلام یحیی کتابی

نایب رئیس: عبدالقادر احراری

سنگان:

رئیس: احمد محمودی

نایب رئیس: حمید رسولی

سلامی:

رئیس: علی اصغر ابراهیم بای

نایب رئیس: رضا ابراهیم بای

چمن آباد:

رئیس: ابراهیم رمضانی

نایب رئیس: جعفری

نشتیفان:

رئیس: مسعود خوشنوا

نایب رئیس: نورمحمد سازگار

قاسم آباد:

رئیس: علیجان جوانشیری

نایب رئیس: مهدی مهدوی کیا

شهرستان خواف با بیش از 120 هزار نفر جمعیت در 270 کیلومتری جنوب شرق مشهد مرکز استان خراسان رضوی واقع است.

سامانه پیامکی دریافت نظرات شما (یک میلیون نه میلیون) 10000009000000 

/ 0 نظر / 26 بازدید